Byli chytřejší než si vůbec dovedeme představit.Srpen 2010

Obluda z Flatwoodu

31. srpna 2010 v 12:24 Záhadná zvířata
V souvislosti s pozorováním Mothmana (můří muž) se objevuje pozorování ještě jednoho stvoření které se však výše zmiňovanému Mothmanovi moc nepodobá. K pozorování tzv. Flatwoodského monstra došlo 12 září 1952 za městem Flatwoods v západní Virginii. V ten den byli dva bratři a jejich přítel svědkem toho jak nějaký světelný předmět přistál v nedalekých horách. První co tam uviděli byla jakási pulzující červená světelná koule. (Zastánci UFO tvrdí že se jednalo o mimozemské plavidlo, vědci mají spíš zato že to byl meteorit). Když nasvítili baterkou na dvě malá světla v blízkosti objektu tak uviděli tohle monstrum. Popslai ho jako tvora s vypouklýma očima, na hlavě to mělo cosi jako přilbu a mělo zvláštní podsadité paže s drápovitými prsty. Nohy toho stvoření nebyly vidět a tvor jakoby klouzal vzduchem. Tvor vydával syčící zvuk a pronikavý zápach. Jako první se dal na útěk jejich pes ale ostatní ho rychle následovali. Když na místo přijel šerif tvor už tu nebyl jediné co tu zbylo byl ten podivný zápach a podivné stopy v blátě. Když se vrátil zjistil že toho tvora pozorovalo před tádnem ještě více lidí. Od té doby však už k žádnému setkání s touhle obludou nedošlo a tahle událost pomalu upadla do zapomění. Nadšenci UFO v tom viděli jasný důkaz setkání s mimozemšťanem, vědci hledali racionálnější vysvětlení s tím že se jednalo o nějakou velkou sovu třeba nějakého výra který když roztáhne křídla vypadá někdy velice děsivě.
Obluda z Flatwoodu jak ji popsali svědkové
Mothman který někdy bývá s tímhle tvorem stotožňován
Možným vysvětlením monstra je nějaký velký druh sovy

Stará vyobrazení dinosaurů

29. srpna 2010 v 10:21 Jiné
V mnoha starých knihách a filmech můžeme vidět dinosaury v takové podobě které už neodpovídá dnes zavedeným teoriím. Z dnešního hlediska už jsou tato vyobrazení chybná ovšem v době kdy tyto ilustrace a filmy vznikly se vědci domnívali že dinosauři vypadali přesně tak jak je zobrazovali. Třeba obrazy známého malíře pravěku Zdeňka Buriana jsou působivé dodnes ale už neodpovídají dnešním představám.

Prosauropodi
Bývali zobrazováni většinou jako bipední tvorové kteří se na svých zadních nohách celkem rychle pohybovali a na všechny čtyři se spouštěli málo kdy. Menší druhy navíc byly zobrazovány s nohama roztaženýma od těla jako ještěrky.
Anchisaurus
Sauropodi
Snad každý si jistě vzpomene na nějaký starý obrázek sauropoda kde byl vyobrazen jako obrovská hora masa pomalu se pohybující vpřed s ocasem vlekoucím po zemi. Sauropodi často bývali zachyceni celí ponoření ve vodě podle tehdy populární (dnes již neplatné) teorie že jim voda pomáhala nadnášet váhu. Další dnes již neuznávaná teorie z té doby byla o tom že měli ještě jeden mozek v pánevní oblasti.
Apatosaurus podle filmu "Planeta bouří"
Diplodocus v Kleinwelce
Theropodi a Ornithopodi
Dřívější vyobrazování theropodů a ornithopodů byla prakticky totožná: pohybovali se vtyčeně na zadních nohách (v klokaním postoji) a ocasy za sebou vláčeli po zemi. Ornithopodi jako třeba hadrosauři byli často zachyceni jako vodní zvířata živící se řasami a někteří  theropodi jako T.rex zase často vyfasovali podivný hadovitý ocas.
Trachodon a T.rex podle Z. Buriana
Staré vyobrazení theropoda
Theropodi podle filmu "Na kometě"
Stegosauři
Původní obrázky stegosaurů se také velice lišily od dnešních představ. Často byli ukazováni jako zavalitá a pomalu se vlekoucí monstra. Jejich těla byla často až přehnaně těžce stavěná. Na některých ilustracích také měli kromě kostěných plátů a i trny. Často bývali zobrazování v tehdy tolik populárním ještěrčím postoji s nohama roztaženýma od těla.
Původní zobrazení Stegosaura
Stegosaurus podle Z. Buriana
Ceratopsidi
Podobně jako v případě stegosaurů byli i ceratopsidi zobrazování jako velice těžce stavění tvorové. Často měli ještě na zádech jakýsi podivný pancíř a hroty. Některé obrázky je dokonce ukazují až příliš tlusté.
Agathaumas
Torosaurus
Mořští plazi
Zatímco podoba plesiosaurů se od původních představ zas tak radikálně nezměnila podoba ichtyosaurů se změnila k nepoznání. Původně byl totiž Ichtyosaurus představován jako tvor připomínají něco mezi ichtyosaurem a pliosaurem schopný vylézat na břeh a za pomocí svých čelistí rozdrtit krk Plesiosaura.
Původní ichtyosaurus (vpravo)
Pterosauři
I pohled na ptakoještěry se od původních představ celkem změnil. Především bylo odzvoněno představám že Pterodaktylové a jim podobní byli převážně stromová zvířata která se dokonce ve spánku zavěšovala hlavou dolů jako netopýři.
Pterodactylus podle Z. Buriana

Jak by pokračoval vývoj dinosaurů? 2

27. srpna 2010 v 7:45 Nevšední pohled na dinosaury
Další ukázky hypotetických dinosauřích druhů kteří by se možná vyvinuli nebýt hromadného vymírání na konci křídy.

Strobofagus
Tento asi 3 metry dlouhý býložravec se vyvinul z hypsilophodontů. žije ve stádech a obývá jehličnaté lesy. Stává se oblíbenou kořistí dravců.
Strobofagus
Virgultasaurus
Tito sauropodi jsou příbuzní titanosaurů. Dosahují ovšem sotva čtvrtinové velikosti. Jsou tak malí proto že žijí na malých izolovaných ostrovech kde by se normální dinosauři uživit nemohli.
Virgultasaurus
Monocornus
Tento býložravec se vyvinul z ceratopsidů. Svým vzhledem ovšem připomíná spíše jakéhosi nosorožce. Jeho způsob života se však podobá jiným ceratopsidům.
Monocornus
Currerus
Tihle malí hmyzožraví dinosauři se přizpůsobili životu na stromech. Vzhledově připomínají malé ptáčky ale jejich životní styl spíše připomíná veverky.
Currerus
Filarmura
Tenhle hmyzožravec se přizpůsobil lovu mravenců a termitů. Má dlouhý čumák ve kterém má dlouhý jazyk podobně jako mravenečník nebo luskouna kterého připomíná i vzhledově.
Filarmura
Gregisaurus
Tito sauropodi vypadají skoro jako ti které známe. Žijí na pláních v malých stádech. Svoje mláďata zuřivě brání před jakýmkoliv predátorem.
Gregisaurus
Sphaeracephalus
Předkové tohoto dinosaura byli tlustolebí pachycephalosauři. Podobně jako oni i tenhle obývá převážně horské oblasti. Jeho vývoj pokračoval ještě větším zpevněním lebky.
Sphaeracephalus
Cicollum
Tento pterosaur žije podobným způsobem jako jiní pterosauři nebo jako mořští ptáci. Narozdíl od jiných pterosaurů však dokáže plavat po vodní hladině s křídly nataženými do vzduchu.
Cicollum

Jak (Ne)jednat s Raptorem - Stěhování

26. srpna 2010 v 11:39 Povídky
V závěrečné části tohohle příběhu uvidíme jak se Berdan rozhodl odstěhovat pryč aby se zbavil nejen sousedky Emily které mu leze na nervy ale i dinosaurů kteří díky pokroku v klonování a špatným bezpečnostním opatřením v laboratořích zase volně běhají po lesích. Ovšem jak se zdá změna bydliště nebyla pro něj zrovna nejlepší volba....
1 část
2 část

Torosaurus a Triceratops - jak to teda bylo?

24. srpna 2010 v 10:26 Nevšední pohled na dinosaury
Nedávno byla vyslovena zajímavá hypotéza která okamžitě vyolala vlnu nesouhlů. Podle ní není Torosaurus nic jiného než dospělý exemplář rodu Triceratops. Podle paleontologů Hornera a Scannella procházely lebky triceratopsů procházely během vývoje a dospívání velkými morfologickými změnami a stále se tvarově i velikostně vyvíjely. 

Argumenty pro:
- všechny lebky triceratopsů patří pouze mladým jedincům
- všechny lebky torosaurů patří pouze dospělcům
- důvod proč je torosauřích lebek málo je to že se tohoto věku dožilo jen málo zvířat
- čím víc triceratops stárl tím se mu štít ztenčoval a nakonec se v něm objevila velká okna pro odlechčení

Argumenty proti
- autoři studie se zabývali jen lebkou a nezkoumali anatomii zbytku kostry
- na lebkách triceratopsů se nacházají známky po četných zraněních způsobených v souboji, s velkými okny už by nemohli tak tvrdě zápasit.
- je zvláštní že by ty změny byly až tak velké

Jak to tedy bude? Stane jméno Torosaurus neplatným stejně jako jiné dinosauří názvy (Brontosaurus, Antrodemus, Trachodon atd.)? Anebo se ještě prokáže že jde o dva samostatné rody. To ukáže zřejmě ještě podrobnější výzkum těchto dinosaurů.

Článek zabývající se podrobně touhle problematikou: http://www.wildprehistory.org/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=43
Lebka Trcieratopse (nahoře) a Torosaura (dole)
Triceratops
Torosaurus v Balatonfüred

Zoo Liberec

21. srpna 2010 v 19:40 Zoologické zahrady
Liberecká zoo je nejstarší českou zoo. Byla založena v roce 1919. Nachází se v centru města v přijemném parku. Ze začátku můžeme vidět výběh žiraf a zeber následuje sloninec a výběhy pro stepní zvěř. Ve spodní části jsou voliéry různých druhů ptáků (převážně dravci a brodiví), bazének lachtanů, pavilon opic a lidoopů a pavilon tropů. Také tu jsou expozice kočkovitých šelem včetně bílých tygrů (jediných v česku). Na konci zoo je obrovský rybník pro vodní ptactvo. U rybníka se také nacházají automaty na krmení pro vodní ptáky. O kus toho žvance tu bojují také holubi kteří jsou připraveni se zmocnit jakéhokoliv kousku který upadne na zem.
Žirafy
Sloni
Buvolci
Rys
Ibis
Šimpanz
Bílý tygr
Bernešky, husy císařské a kachna
Holubi bojující o drobky

Dinopark Szklarska Poreba

21. srpna 2010 v 19:25 Dinoparky
Dinopark se nachází za městem Szklarska Poreba v Polských Krkonoších. Je umístěn v krásném lese plném kapradí takže to tu opravdu vypadá jako v druhohorách. Pěkně jsou do prostředí zasazeni i dinosauři, obvzláště působivá je scéna s Ceratosaury pobíhajícími po obrovských balvanech. Největším modelem je Mamenchisaurus s krkem čnějícím až kamsi do korun stromů. Z těch méně obvyklých dinosaurů to jsou třeba Lambeosaurus nebo Carnotaurus. Park se měl otvírat už vloni ale vyskytly se nějaké potíže a tak se otevřel až letos o prázdninách. Pokud trávíte čas v Krkonoších můžete si sem zajet od hranic je to asi jenom 10 km.
Scelidosaurus
Ceratosaurus
Vulcanodon
Mamenchisaurus
Carnotaurus
Deinonychus
Corythosaurus
Lambeosaurus
T.rex vs Triceratops
Albertosaurus

Krkonoše

21. srpna 2010 v 19:13 Tip na výlet nebo dovolenou
Mumlavské vodopády
Tyto menší vodopády se nacházejí jen malá kousek od Harrachova. Dá se k nim dojít buď po asfaltce nebo po lesní stezce. Blízko nich se nachází občerstvení Mumlavská bouda.
Lávka pře Mumlavskými vodopády
Mumlavské vodopády
Mumlavské vodopády
Strom porostlý choroši
Hřib
Rozhledna Štěpánka
Tahle rozhledna se nachází nad vesnicí Kořenov v té nejzápadnější části Krkonoš. Z Kořenova je vzdálená ai kilometr. Rozhlednu začal stavět kníže Camill Rohan v roce 1847 ale pak se od cikánské věštkyně dozvěděl že po jejím dokončení zemře a tak stavbu přerušil a byla dostavěna až v roce 1892. Kníže poté skutečně zemřel ale stářím. Ze Štěpánky bývá hezký výhled ale jen za příznivého počasí když prší tak toho moc vidět není.
Rozhledna Štěpánka
Výhled ze Štěpánky
Výhled ze Štěpánky
Cestou na štěpánku
Hřib
Medvědín
Vrchol Medvědín ke nejlépe přístupný ze Špindlerova mlýna odkud sem vede sedačková lanovka. Z Medvědína je pak krásný výhled na Krkonoše hlavně z asi kilometr vzálené Šmídovy vyhlídky.
Medvědín
Suché smrky
Výhled na Labskou boudu
Výhled na Sněžku
ýhled na Medvědín

Sarcosaurus

13. srpna 2010 v 15:30 Popisky dinosaurů
Výskyt: ranná jura v Evropě (Anglie)
Délka: 3,5 metrů
Sarcosaurus (masový ještěr) byl lechce stavěný theropod který žil na roztroušených ostrovech v místech kde se dnes nachází Anglie. Jediné co je z něj známé je stehenní kost, část pánve a několik obratlů. Jeho pánev se podobá pánvi ceratosaura ovšem stehenní kost zasé připopomíná Coelophysise. To paleontology mate kam ho správně zařadit. Momentálně je řazen mezi neoceratosauridy. Vzhledově se možná podobal Ceratosaurovi nebo Dilophosaurovi. Na mnoha rekonstrukcích tak bývá zobrazován buď s rohy na hlavě (podobnost s ceratosaurem), nebo s malým hřebínkem (podobnost s Dilophosaurem). Ve své době byl zřejmě Sarcosaurus úspěšným dravcem ale také se jistě živil i mrtvolami vyvrženými na pláž.
Sarcosaurus
Ve kterém dinoparku ho uvidíme?
Sarcosaurus je v dinoparcích vzácným úkazem. Vystavují ho Krasiejow a Baltow.
Sarcosaurus v Krasiejowě

Kukačka kohoutí

11. srpna 2010 v 11:34 Ptáci
Kukačka kohoutí je zvláštní druh ptáka který žije v Severní Americe hlavně ve státech Kalifornie, Arizona, Nové Mexiko, Texas, atd. Obývá převážně pouštní oblasti, velice rychle běhá (až 24 km/h) a téměř nikdy nepije. Všechny tekutiny totiž získává z kořisti kterou tvoří hmyz, plazi, pavouci, štíři a drobní savci a ptáci. Kukačka kohoutí se vyznačuje hnědým tělem se světlými skvrnami, dlouhým zobákem a ocasem a nápadnou chocholkou na hlavě. Samec i samice jsou zbarveni stejně. Narozdíl od Evropských kukaček jsou kukačky kohoutí vzornými rodiči. V Česku je můžeme vidět např. v zoo Plzeň. Kukačku kohoutí proslavil kreslený seriál Pták uličník (Road runner) ve kterém tahle kukačka pokaždé přelstí hladového kojota Vildu.
Kukačka kohoutí
Kukačka kohoutí v zoo Plzeň
Kukačka kohoutí podle seriálu Pták uličník

Nový krokodýl se savčí čelistí

9. srpna 2010 v 11:30 Nové objevy dinosaurů
Paleontologům se podařilo objevit v Tanzánii fosilie malého druhu krokodýla kterého pojmenovali Pakasuchus kapilima. Neobvyklé na tomhle nálezu je ovšem to že mu chyběly ostré kónické zuby, místo nich měl stoličky podobně jako savci což je u krokodýlů velmi neobvyklý znak. Také měl hladkou šupinatou kůži, kostěné pláty měl jen na ocase. Tyhle znaky svědčí o tom že se jednalo hlavně o suchozemského tvora lovícího hnyz a jiné drobné živočichy. První kompletní kostru so podařilo najít v roce 2008. Dalších sedm nálezů následovalo v dalších dvou letech. Američtí paleontologové dlouho nevěděli, kam pravěkého ještěra zařadit, mátly je právě jeho zuby. Vzhledově se Pakasuchovi podobal trochu rod Euparkeria který žil rovněž v Africe.
Pakasuchus
Lebka Pakasucha
Euparkeria v Traismaueru

Jak by pokračoval vývoj dinosaurů?

7. srpna 2010 v 11:25 Nevšední pohled na dinosaury
Kdyby před 65 mil. lety dinosauři nevyhynuli jak by asi pokračoval jejich vývoj. Někteří vědci se touto myšlenkou zabývali a vytvořili hypotetické formy dinosaurů kteří by se asi objevili kdyby nevyhynuli. Vyšla o tom dokonce i kniha: The new dinosaurs: an alternative evolution (v česku bohužel nevyšla). Tady jsou někteří z těch hypotetických dinosaurů (všechny názvy jsou samozřejmě neplatné):

Cribusaurus
Dinosaurus na první pohled připomínající plameňáka který se stejným způsobem i živí. V jeho zobáku je plno štětiček (podobně jako u pterosaura Pterodaustro) které používá k procezování vody.
Cribusaurus
Herbasaurus
Tenhle dinosaur se vyvinul z obrněných ankylosaurů nebo nodosaurů. Podobně jako oni i on má na zádech pancíř který ho chrání před dravci. Na břiše mu navíc vyrůstají jakési chlupy nebo peří.
Herbasaurus
Caedosaurus
Tento dravý a zřejmě velice nebezpečný a úskočný dinosaur se zřejmě vyvinul s theropodů. V horní čelisti ma mimořádně velké tesáky které mu vyčnívají z tlamy a kterými svou oběť trhá zaživa.
Caedosaurus
Caedosauři napající sauropoda
Arbrosaurus
Tenhle malý theropod se přizpůsobil životu na stromech. Naučil se skákat z větve na větev podobně jako veverky. Přezdívá se mu Tree Hopper.
Arbrosaurus
Monuncus
Známí raptoři se vyvinuli do zvláštního a zřejmě velmi nebezpečného dravce. Tento tvor trochu připomíná Velociraptora ale párací dráp má na přední končetině a jen na jedné a společně s malým zakrnělým prstem. Druhá končetina je normálně tříprstá.
Monuncus
Megalosaur
Tenhle dinosaurus vypadá zcela jako běžný Megalosaurus. Ovšem jeho populace ja na pokraji zániku. Přežívá totiž jen na několika izolovaných ostrovech společně se sauropody připomínající Titanosaury.
Megalosaur
Montanus
Tito malí coelurosauři se skvěle přizpůsobili životu v horách. Se svým bílým zbarvením skvěle splývají s okolním prostředím což se zřejmě skvěle hodí při lovu. Možná se i u nich v létě zbarvení měmí podobně jako u sněžných zajíců.
Montanus
Pennasaurus
Dinosauří kolibřík - tak by se dal nejlépe vystihnout tento drobný dinosaurus. Který za pomocí svého extra dlouhého zobáku vysává nektar z květů.
Pennasaurus
Elephasaurus
Opancéřování sauropodi jako třeba Saltasaurus jsou velmi dobře známi. Z postupem času by však tito dinosauři svůj pancíř pořád zlepšovali až by dosáhl extrému jako u rodu Elephasaurus kterému by mohli i ankylosauři a nodosauři jen tiše závidět.
Elephasaurus
Harundosaurus
Rybařící dinosauři jsou známi už z druhohor. Tenhle druh na první pohled připomíná jakousi podivnou volavku. Specializoval se především na lov v horských potocích a vodopádech.
Harundosaurus
Umbrala
Tento pterosaur se přizpůsobil životu stejně jako některé dnešní volavky. Stoupne si do vody rozprostře křídla a v této poloze setrvá klidně i několik hodin. Když se pod křídly objeví ryby tak bleskurychle zaútočí.
Umbrala
Saccosaurus
Je to pelikán? Je to dinosaurs? Je to Saccosaurus - dinosaur který se přizpůsobil pelikánímu životu a na zobáku se mu vyvinul velký vak do kterého chytá ryby. Kterými pak krmí mláďata.
Saccosaurus
Perdalus
Tento býložravý dinosaur na první pohled připomíná svým neohrabaným tělem ptáka kiwi. Jelikož se v oblastech kde žije nevyskytují žádní dravci tak ztratil jakékoliv obrané prostředky i rychlost.
Perdalus
Hadrosauři
Býložraví hadrosauři by během svého vývoje vytvořili také několik zajímavých forem. Především by se jednalo a jejich hřebeny na hlavě. U rodu Rubusaurus by se oběvil plochý hřeben chránící krk. U rodu Sprintosaurus se zase objevil dlouhý hřeben s boulemi sloužící k zasílení zvuku.
Rubusaurus
Sprintosaurus

Více o tomto hypotetickém dinosauřím vývoji a také mnohem více těchto druhů neleznete zde: http://www.sivatherium.narod.ru/library/Dixon_2/00_en.htm#fore

Jak (ne)jednat s Raptorem 4/4

5. srpna 2010 v 11:24 Povídky
Vždycky platilo a platit bude že se i z lovce může stát kořist. Ale vážně už je všemu konec?
Jak nejednat s Raptorem 4
V příštím závěrečném dílu uvidíme Berdanovo stěhování...

Výstava dinosaurů Balatonfüred

1. srpna 2010 v 7:54 Výstavy
V Maďarském městě Balatonfüred můžeme až do 22 srpna navštívit zajímavou dinosauří výstavu. Jedná se o třetí větev populární putovní výstavy "World of dinosaurs" kterou do Maďarska zapůjčili z Rakouska.  Výstava je ve městě ovšem velice dobře zastrčená a schovaná. Z ulice Temetö Köz sem vede jen taková nenápadná polní cesta. Plácek kde se expozice nachází není nijak velký ale přesto si tu můžeme prohlédnout kolem 50 pěkně vyhotovených dinosauřích modelů od malého Troodona po 30 metrového Diplodoka. Na výstavě se nacházejí převážně samé známé a běžné druhy jako T.rex, Triceratops, Deinonychus, Allosaurus, Stegosaurus, Kentrosaurus, Apatosaurus, Dilophosaurus, Coelophysis a mnoho dalších. Jelikož je v Maďarsku podobných atrakcí nedostatek tak není divu že tahle výstava láke velké množství návštěvníků.
Dilophosaurus
Ceratosaurus
Styracosauří rodinka
Deinonychus napadající mláďe Triceratopse
Coelophysis
Allosaurus
Plateosaurus a Apatosaurus
Diplodok a část expozice
obrazek