Byli chytřejší než si vůbec dovedeme představit.Červen 2010

Dinopark Doubrava - jízda Dinoexpresem

27. června 2010 v 8:33 Dinoparky
Ostravský dinopark se letos vytasil se zajímavou novinkou. Je jím jízda dinoepresem do tzv. "Zakázané zóny" - oblasti která normálně není návštěvnicky přístupná. Tato atrakce ovšem není zahrnuta v ceně vstupného a platí se zvlášť. Jízda pro jednoho stojí 40 Kč. První dinosaurus kterého během jízdy uvidíme je samice Apatosaura kladoucí vejce. Dále se projíždí kolem někokolika dinoaurů které můžeme vidět i normálně třeba Seismosauří matka s mládětem, skupina Triceratopsů a "malé stádo" Stegosaurů čítající jeden exemplář. A pak už expres projíždí kolem elektrického plotu (podobného tomu z Jurského parku) s označením A13 TYRANNOSAURUS REX. Na první pohled  je ale vidět že něco není v pořádku - plot je částečně rozbořený a na cedulích jsou krvavé cákance. Ale to už spustí sirény a z ampliónu se ozve hlášení "Stav pohotovosti, Okamžitá evakuace, z výběhu A13 utekl nebezpečný samec T.rexe. Jízda pokračuje dál strmou lesní stezkou kolem páru pterosaurů rodu Quetzalcoatlus. Pak expres zastaví na malé mýtice a tady si můžeme uprchlíka prohlédnout osobně. Je jím obří pohyblivý T.rex. O kousek dál číhá ještě jeden rex v keři ze kterého je ale vidět jen hlava. Poté dinoepres vyjíždí z lesa zpátky na nástupiště a z amplionu se ještě ozve zpráva že T.rex byl bezpečně odchycen a stav ohrožení pominul.
Samice Apatosaura kladoucí vejce
Seismosauři
Stegosaurus
Výběh A13
Zkrvavená cedule
První Quetzalcoatlus
Druhý Quetzalcoatlus
Uprchlý T.rex
Uprchlý T.rex
T.rex v keři

Dinopark Doubrava - novinky

27. června 2010 v 8:01 Dinoparky
V Doubravském dinoparku u Ostravy můžeme letos očekávat plno nových dinosaurů. Hned za vchodem je obrovský nový pohyblivý Ankylosaurus. U kina můžeme vidět novou kostru primitivního sauropoda rodu Shunosaurus. A kousek od ní můžeme vidět nového pohyblivého Mamenchisaura. Na lávce nad lesní cestou se usadil Pteranodon který asi jen tak nesleze. Ve spodní části zřejmě nikdo nepřehlédne obří model samice Seismosaura u které můžeme vidět i její mládě. Dálšími nováčky ve spodní části je pohyblivá rodinka Parasaurolophů a rovněž pohyblivá skupinka mláďat Triceratopse. Další letošní novinkou je projížďka dinoexpresem do tzv. "Zakázané zóny". (Více o této atrakci v samostatném článku).
Ankylosaurus
Shunosaurus
Nový Mamenchisaurus
Pteranodon na lávce
Seismosaurus - samice
Seismosaurus - mládě
Rodinka Parasaurolophů
Skupina Triceratopsů

Jak (ne)jednat s Raptorem 1/4

25. června 2010 v 11:24 Povídky
Nejde o pokračování ale spíše o pozměněnou a prodlouženou verzi původního příběhu o tom že se chov Raptora může někdy pěkně zvrtnout. Poradí si nakonec hospodyně Emily nějak s Raptorem nebo ne?
Jak nejednat s Raptorem 1

Zvířata z Avatara

21. června 2010 v 10:53 Jiné
Nový sci-fi film AVATAR nám představil vzálenou planetu Pandora, její modré obyvatele, husté pralesy s obřímy stromy, vznášející se hory a také poměrně velké množství místních živočichů. Všechna zvířata na této planetě mají 6 končetin a nemají žádnou srst ani peří. Tady jsou popisky druhů které se ve filmu objevily:

Prolemuris
Tohle zvířátko je Pandorskou obdobou opic. žije ve skupinách a na stromech. Mezi dvěma páry předních a zadními končetinami má tenkou blánu takže zřejmě může i plachtit. Je to neškodný tvor který na zem slézá zřídka.
Prolemuris
Hammerhead Titanothere
Nebo též Kladivoun je Pandorskou obdobou nosorožce nebo Triceratopse. Dokonce se i podobně chová. Je to stádní býložravé zvíře a je celkem klidný dokud ho něco nevyruší. Když se spláší celé stádo dokáže každého nepřítele zadupat do země.
Kladivoun
Thanator
Nebo také Palulukan je Pandorskou obdobou lva nebo T.rexe. Je to samotářsky lovící dravec který na svou velikost je překvapivě mrštný a pohyblivý. Kolem krku roztahuje zvláštní vějíř který má zřejmě na ozdobu. Jeho řev se podobá řevu T.rexe.
Thanator
Viperwolf
nebo-li Nantang je Pandorská obdoba vlka nebo Raptora. Loví ve smečkách a svou kořist doslova roztrhají na kusy. Je vidět že mají dobře koordinovaný lov. Vždycky když je smečka na lovu tak nějaká samice hlídá všechna mláďata.
Viperwolf
Direhorse
Nebo také Pali je Pandorskou obdobou koně. Místní obyvatelé na nich jezdí úplně stejně jako na koních od kterých se ale odlišují dlouhými čumáky s jazykem kterým vylizují nektar z květin. Narozdíl od koní neřechtají ale jejich skřeky připomínají Raptory z Jurského parku.
Direhorse
Hexapede
Nebo též Yerik je Pandorskou obdobou antilopy. Je to plaché a ostražité zvíře které slouží jako kořist všem obyvatelů planety. Na hlavě má dva takové vějíře které roztahuje když se cítí ohrožen aby zastrašil útočníka.
Yerik
Ikran
Nebo také Křikloun je Pandorskou obdobou orla nebo pterosaurů. Má velká kožovitá křídla a užasné letové schopnosti. Žije ve velkých koloniích ve vznášejících horách. Místní obyvatelé si do hor chodí vybrat svého Ikrana na kterém pak budou létat na lov a do boje.
Ikran
Leonopteryx
Nebo také Toruk je Pandorskou obdobou obřích ptakoještěrů. Je to vrcholový vzdušný predátor. Narozdíl od Ikranů je velice pestře zbarvený (zřejmě je to tím že se nepotřebuje skrývat protože nemá přirozené nepřátele). Místní mu říkají Poslední stín protože to poslední co kořist uvidí je jeho stín. Skrotit se ho podaří málo komu ale hlavnímu hrdinovi se to podařilo a vyrazil na něm do boje proti kolonistům.
Toruk

Útěk z pravěku 2/3

19. června 2010 v 11:23 Povídky
Pokračování z minulého dílu
Postavy:
Postavy

Pohotový Tilian vytrhl Herbertovi brokovnici a pálil po Postosuchovi. Střela ho zasáhla do tlamy, dravec se zastavil ale na další útok si netroufl. Pak se obrátil a zmizel mezi keři. Herbert mezitím otevřel svůj časový portál a chlubil se "Ukážu vám své panství. Když Tilian a ostatní prošli portálem uviděli menší údolí porostlé lesíkem ze všech stran ohraničené horami z jedné stoupal černý dým. "Mám tu zatím jen smečku raptorů, jednoho Allosaura a jednoho Wuerhosaura ale brzy" Herbert nedomluvil najednou se země otřásla a objevila se v ní prasklina. Herbert se dal na útěk a věděl proč zemětřesení totiž zničilo všechny ohrady. Ellen nejdnou vykřikla "za tebou!" Tilian se otočil ale viděl jen neškodného Wuerhosaura který strhával listy ze stromy.
Wuerhosaurus se pásl na stromě
Herbert mezitím prchal k systému podzemních katakomb které byly jedinou cestou z tohoto údolí. Věděl však že právě do tohoto systému vypustil krvelačnou bestii kterou si přivezl z Portorika. Tilian Ellena Alex mezitím čelili jiné hrozbě. Vystopovala je totiž smečka Raptorů. Tihle byli ale mnohem mazanější obratně se vyhýbali střelám a útočili z keřů. Náhle Alex zakřičel a už bylo jenom vidět jak ho dva zkrvavené pařáty zatáhly do křoví odkud se ozval řev jak se tam Raptoři přetahovali o právě ulovenou kořist. Tilianovi se nakonec povedlo jednoho dotírajícího raptora zastřelit a pak už se Ellen utíkali ke skalám. Běželi co nejrychlejí protože za sebou uslyšeli dusot. To je pronásledoval obří samec Allosaura. Tilian a Ellen vběhli do vchodu podzemních katakomb ale Allosaurus byl příliš velký a tak jen na ně nahlížel a hrozivě vrčel.
Allosaurus nahlížel do vchodu
Náhle se ozval další otřes. Celá zem se zachvěla. Allosaurus se dal na ústup. Tilian a Ellen pokračovali dál. Herbert mezitím běžel dál ale vypadalo to jakoby zabloudil. Náhle se za ním ozval hlas "Tak tady máme toho zrádce" Než se vzpamatoval dostal takovou herdu do zad až spadl na zem. Tilian a Ellen kolem něj proběhli a běželi dál do katakomb. "Tohle si vypiješ Tiliane" "Jako bych tohle slyšel poprvé" odpověděl mu Tilian ale už se o něj dál nestaral. Herbert se zvedl ale najednou před sebou uviděl jednoho ze svých Raptorů. Ten si ho prohlížel ale najednou se proti němu rozběhl a svým vražedným drápem mu prokopl břicho.
Raptor se rozběhl proti Herbertovi
Tilian a Ellen pokračovali dál katakombami ale najednous se zastavili a zírali do jedné postraní chodby. Odtamtud je totiž pozorovalo jakési divné zvíře. Neviděli na něj protože s tam byla tma to co viděli byly hlvně dvě velké krvavě červené oči které si je prohlíželi. Za nimi zahlédli tvorovo přikrčené tělo. Náhle se ozval další otřes, strop se začal drolit a podivný tvor zmizel v temnotě. "Hele tam už je východ" zvolala Ellen radostně. Když ona i Tilian vyběhli ven tak se země znovu zatřásla. Když se ohlédli viděli že vchod kterým proběhli je celý zavalený. "No to bylo o chlup" pronesl Tilian a podíval se na nedalekou ceduli "město Igutów 1 KM". "to není tak daleko". Ellen se rozhledla "tak takhle to vypadá na povrchu, ani se mi nechce věřit že za 100 let bude celý tento povrch plný těch krvelačných příšer a jediné město bude to pod zemí" Tilian ale jejím úvahám nevěnoval pozornost. Díval se do nedalekého lesa "v těch stromech něco je!"
Tilian se díval do lesa
Ellen se tam taky podíval "nic tam není asi se ti něco zdálo" Tak se teda vydáme do toho města. A tak šli. Ellen se ale spletla. Z koruny smrku je totiž celou dobu pozorovaly dvě rudé oči Portorické příšery která je celou dobu pozorovala ale nezaútočila. Chytře usoudila že by ji tihle dva mohli dovést k místu kde bude mnohem více krve........

Pokračování příště

Zoo Lešná - fotky

15. června 2010 v 18:29 Zoologické zahrady
V téhle (zřejmě nejhezčí) Moravské zoo je vždy něco zajímavého. Můžeme tu vidět velké množství zvácných a ohrožených zvířat ve velkých vybězích. Letos se tu také narodilo spoustu mláďat. Neustále se tu přistavují nové a nové expozice. Tato zoo určitě stojí za návštěvu.
Gorila
Tučňák
Žirafy
Lvi
Pelikán přes cestu
Sup
Labuťky
Kotulové
Parníkovky

Ornithodesmus - jeden název pro dva živočichy

14. června 2010 v 12:57 Nevšední pohled na dinosaury
Už mnohokrát se stalo že byl nějaký pravěký tvor pojmenován hned dvěma názvy (většinou ho tek pojmenovali nezávisle na sobě paleontologové kteří studovali jeho kosti). Stalo se však i to že byli dva různí živočichové pojmenováni stejným názvem. V roce 1887 byly na Isle of Wight v Anglii kosti pterosaura které vědci pojmenovali Ornithodesmus. Později však zjistili že byl takto pojmenován už jeden malý theropod příbuzný Troodona který žil na stejných místech. Některé kosti o kterých se vědci domnívali že patří ptterosaurům patřili právě tomuto malému theropodovi. Pterosaur tak musel být přejmenován na Istiodactylus. Zvláštní na tomhle ptakoještěrovi je to že jeho zobák velice připomíná kachní ale je vybaven mnoha ostrými zuby které zřejmě používal pro lov ryb.
Ornithodesmus
Istiodactylus - dříve Ornithodesmus

Jak nejednat s Raptorem

13. června 2010 v 15:33 Povídky
Ve vzdálené budoucnosti se konečně podařilo naklonovat dinosaury. Pokud si ovšem chcete pořídit Raptora jako domácího mazlíčka tak si dejte pozor ať se vám nestane něco podobného jako v následujícím příběhu:
Komix

Přežili Ichtyosauři?

10. června 2010 v 16:17 Záhadná zvířata
Zatímco zpráv které se týkají údajných pozorování dinosaurů a plesiosaurů je celkem dost, zpráv týkajícíh se ichtyosaurů (ryboještěrů) je poskromnu. Jedna ale přece je: v roce 1978 se námořníci sovětských rybářských lodí Titov a Varivod plavili v jihozápadní části Tichého oceánu spatřili předmět který připomínal hřbetní ploutev vorvaně byl ale větší a jinak barevný. Když připluli blíž uviděli i hlavu se zubatou tlamou která měla z profilu kuželovitý tvar. Těle se z té výšky prohládnout nedalo. Z tvorem byly zřetelně vidět dvě  cestičky vírů které bývají za živočichy plovoucí ve vodě - jenže všichni vodní savci za sebou nechávají jen jednu! Po té ce to rozhlásili  v rádiu tak zjistili že jejich pozorování nebylo ojednělé. Námořníky později zarazila podobnost obrázku Ichtyosaura s tvorem kterého pozorovali.
Ichtyosaurus
Ichtyosauři v Bad Gleichenberg

První Evropský ceratopsid

5. června 2010 v 11:50 Nové objevy dinosaurů
Rohatí dinosauři ceratopsidi byli až dosud nalézáni hlavně v Severní Americe a Asii. Nedávný objev z Maďarska však potvrzuje že se vyskytovali i na Evropském území. Byly nalezeny čtyři kosti, čelist a zobák. Nový druh byl nazván Ajkaceratops kozmai podle města u kterého byl objeven. Nejedná se ovšem o nějaký velký druh jako třeba Triceratops, nejvíce se mu podobaly malé druhy ceratopsů bez rohů s malým límcem jako třeba Bagaceratops nebo Leptoceratops. V době kdy žil Ajkaceratops nylo Maďarsko rozděleno na několik malých ostrovů takže tento dinosaurus vlastně takovou zakrslou ostrovní formou podobně jako třeba zakrslí iguanodoni, sauropodi, theropodi a ankylosauři. Na tyto ostrovy se předkové Ajkaceratopsů dostali zřejmě tak že na svých migračních cestách plavali z jednoho ostrova na druhý.
Ajkaceratops
Leptoceratops v Bruck an der Mur

Útěk z pravěku 1/3

2. června 2010 v 12:21 Povídky
Volné pokračování příběhu V nebezpečných dobách

Postavy:
postavy

Nad Triasovou plání začínal nový den. Nic nenasvědčovalo tomu co se tu během dne stane. Náhle se objevil záblesk a otevřela se časová brána. Tilian Jurakowsky který branou prošel jako první se zastavil a rozhlédl se. Jakmile branou prošli i Ellen Muranová a Alex Abara tak se brána zavřela. Ellen hned na Tiliana zpustila "No a co navrhuješ teď, Brána zmizela, ovladač byl zničen a všude kolem jsou jen keře a pláně" "Koukejte támhle!" ozval se Alex. Na zemi tam ležela zkrvavená a z části ožraná mrtvola Placeriase. K ní se pomalu přibližovalo několi Coelophysisů. "Buďte tiše může jich tu být víc" šeptal Tilian.
Coelophysisi se přibližovali k mršině
Nemýlil se. Náhle jeden z Coelophysisů vydal podivný skřek a ze všech stran se z keřů hrnuli desítky těchto dravců. "Palte!! Naperte to do nich!" volal Alex. Ozvala se střelba. První Coelophysisi padli k zemi ale to už se hrnuli další a další. "Je jich moc, ustupujte dozadu" volal Tilian ale nikdo mu neodpovídal. Zastřelil ještě pár dalších ale jak couval tak najednou i on spadl ze stráně ze které spadli i Ellen a Alex kteří couvali za ním. Coelophysisi se zastavili. Nechápali kam jejich kořist tak náhle zmizela. Pak se vrátili zpátky k mršině kterou ale stačili sežrat jejich rychlejší druhové. Tilianovo přistání bylo naštěstí měkké do porostu kapradin. Postavil se a uviděl Ellen a Alexe jak pozorují něco v malém údolíčku. Popásali se tam totiž dva prosauropodi rodu Plateosaurus.
Plateosauři se pásli v údolí
"Možná když sejdeme dolů z této vrchoviny na pláně budem tam ve větším bezpečí." napadlo Ellen "Coelophysisi se drží v téhle vrchovině". Tak pomalu sestupovali. Za chvíli za sebou uslyšeli krkoky. To ale jen oba Plateosauři scházeli také dolů na pláně k řece kde se chtěli napít a po celodením vedru se osvěžit ve vodě. "To je nápad!" zavolal Alex "U řeky si alespoň odpočineme v tom dnešním vedru. U řeky však čekalo nepříjemné překvapení. První z Plateosaurů který už stál ve vodě byl náhle napaden Postosuchem. Tilian a ostatní se schovali za velké balvany a pozorovali so bude dál. Plateosaurus se vztyčil na zadní a mával proti dravci svými srpovitými drápy na předních nohách.
Plateosaurus vs Postosuchcus
Dravec se také vztyčil na zadní a hrozivě zařval. To už ale k vodě dorazil i druhý Plateosaurus. Postosuchus znejistěl. Jednoho by snad ještě zvládl udolat ale dva byli na něj příliš. Pomalu ustupoval ale pořád ještě Plateosaury pozoroval a vrčel. Pak odběhl do lesa. Tilian, Ellen a Alex už ale závěr boje neviděli. Byli totiž také na útěku. Jak pozorovali boj tak je znenadání překvapil Liliensternus. V puškách už neměli žádné náboje protože je všechny vystříleli na Coelophysisy tak jim nezbývalo ni jiného než útěk. Mrštný dravec je však velmi rychle doháněl. Náhle Ellen zakopla o kořeny a spadla na zem. Už to vypadalo jako konec. Liliensternus se hnal s rozevřenou tlamou přímo na ní.
Liliensternus zaútočil svou tlamou
Náhle z keře vyrazil Postosuchus a svou čelistí sevřel Liliensternův štíhlý krk. Ozvalo se křupnutí Liliensternus se zhroutl k zemi. Postosuchus začal hodovat. Ellen se rychle zvedla a odběhla za Tilianem a Alexem kteří také sledovali ten boj. Náhle se ozvala nová rána a na Postosucha spadla síť která ho připoutala k zemi. Tilian se ohlédl k místu odkud síť přilétla a tam uviděl sstát svého úhlavního soupeře - bratrance Herberta. "Čekal jsem tu cokoliv ale tebe teda ne!" zvolal Herbert. "Radši si kup lepší vybavení!" zvolal na něj Tilian "Ta tvá síť je pěkný šmejd". Měl pravdu Postosuchus ji totiž svými drápy přetrhl a hnal se s očividnou zuřivostí přímo na ně.......

Pokračování příště
obrazek