Byli chytřejší než si vůbec dovedeme představit.Duben 2010

V nebezpečných dobách 1/3

25. dubna 2010 v 17:05 Povídky
Volné pokračování příběhu Zamořeno dravci

Postavy:
Postavy

Tilian se rozhlédl. Podařilo se mu přežít průlet poškozenou anomálií ale octl se v nějaké jiné době. Kolem sebe viděl husté lesy i pláně porostlé převážně keři. Poznal že se zřejmě nachází v druhohorách ale zatím nevěděl v které éře. V brokovnici už neměl žádné náboje. Náhle v nedalekém lese něco zapraskalo. Rámus byl stále hlasitější, stromy se najednou rozestoupily a na planinu vyšel obrovský Giganotosaurus. Jakmile zpozoroval Tiliana začal ho pronásledovat.
Na planinu vyšel Giganotosaurus
Tilian běžel rychle ale Giganotosaurus mu byl rychle v patách. Najednou zakopl a o ostrý kámen si rozsekl čelo. Ohlédl se po Giganotosaurovi ale ten už ho nepronásledoval. Zahlédl totiž jiného o něco menšího Giganotosaura které zběsile útočil na mladého osamělého Argentinosaura a hned se k němu přidal. Dravci střídavě sauropoda napadali z boků. Ten menší se mu zuřivě zakousl do přední nohy. Argentinosaurus zavrávoral a spadl dravci přímo na hlavu a rozdrtil ji. Druhý Gigantosaurus rozerval sauropodovi břiho a začal hodovat.
Giganotosauři útočili na Argentinosaura
Zraněný Tilian mezitím odcházal pryč. Náhle nedaleko zazněly výstřely. Běžel se tam podívat a uviděl nějakou výpravu. Pět mužů a jedna žena byli zřejmě vojáci a zrovna stříleli po nějakém theropodovi kterého Tilian tipoval na Abelisaura. Za nimi stál zřejmě nějaký starší vědec. Když se dravec ztáhl Tilian se přiblížil k výpravě. Ti se nejdřív podivili co dělá člověk v pravěké Patagonii ale pak jim vysvětlil že se sem dostal skrz anomálii. Profesor Traismar mu zdělil že jsou z roku 2200 a že zem před sto lety ovládli Future predátoři a že zbytky lidstva přežívají v podzemím městě. Tilian o tom že za tu katastrofu může on raději pomlčel. Penny Denamová od vojáků mu ošetřila zraněné čelo. Náhle jednoho z vojáků něco za příšerného řevu vtáhlo do houštiny. Velitel Inwaldski okamžitě běžel po krvavé stopě ale neopatrně se vzdálil od skupiny a najdednou byl obklíčen třemi Austroraptory kteří ho během pár vteřin roztrhali na cáry.
Austroraptoři velitele Inwaldskiho roztrhali na kusy
Zbylí vojácí stříleli na všechny strany. Austroraptoři běhali zmateně v keřích a schválně je tak mátli. Ozval se další křik a další z vojáků byl zabit Austroraptorem který mu zlomil vaz. Austroraptoři v útocích nepolevovali. Tilian a chopil samopalu a napálil to jednomu z nich přímo do otevřené tlamy. Za chvíli zůstal naživu jen on, profesor Traisen, Penny, a ještě jeden voják - Alex Abara. Z keře náhle vyskočil další Austroraptor. Přistál profesoru Traisenovi na zádech a zabodl do něj své drápy. Penny ho ale včas zastřelila.
Útočící Austroraptor
Penny vzala zraněného profesora a vedla ho honem pryč. Tilian běžel za nimi a kryl jim záda. Alex Abara schválně běžel trochu jiným směrem aby zdržel Austroraptory. Přitom si je občasnými výstřely neustále držel od těla. Tilian, Penny a zraněný profesor pokračovali dál. Náhle se však pod nimi probořila zem a propadli se někam dolů......

Pokračování příště.

Nový dinosaurus - Texacephale

22. dubna 2010 v 17:41 Nové objevy dinosaurů
Paleontologové objevili v Texasu pozůstatky dinosaura z čeledi Pachycephalosauridae. Nález není moc úplný jedná se vlastně jen o dva fragmenty kostěné lebky. Byl pojmenován Texacephale langstoni a žil před 80 - 70 mil. let. Oproti známějšímu rodu Pachycephalosaurus však dosahoval mnohem skromějších rozměrů. Byl velký jako větší pes a podobal se spíše rodu Stegoceras od kterého se ale lišil tvarem lebky. Objev Texacephale podporuje teorii, podle které se dinosauři z Kanady a severních částí USA liší od svých jižněji žijících příbuzných. Namísto jedné velké populace obývající celý kontinent zde zřejmě existovaly ostrůvky na kterých izolovaně žily různé skupiny dinosaurů.
Texacephale
Srovnání velikosti
Stegoceras v Inwaldu

Záhadný ještěr Lau

16. dubna 2010 v 17:14 Záhadná zvířata
Na březích horního toku Nilu údajně žije velký plaz kterého domorodci znají pod jménem Lau. Domorodci tohoto tvora popsali lovcům do nejmenší podrobnosti a tvrdili že se jim ho už několikrát povedlo zabít. Jeho délku odhadovali mezi 12 až 30 metry ale shodovali se v tom že má trup silný jako osel, má tmavě žlutou barvu a jeho hlava se zlým výrazem se podobá hlavě hada. Má velká chapadla nebo ostny kterými se sápe po kořisti. Pezději jeden belgický úředník tvrdil že viděl Lau v močále a vystřelil na něj. Lau by mohl být možná nějakým hadovitým vodním ještěrem třeba přerostlým Tanystropheem -  ten však nemá žádná chapadla ani ostny a zdaleka nedosahoval takových rozměrů. První obrázek je z knihy "Po stezkách oblud" kde najdeme popisy mnoha záhadných zvířat.
Setkání s Lau
Takhle nějak vypadá Lau
Tanystropheus v Rybniku

Oviraptor

10. dubna 2010 v 11:50 Popisky dinosaurů
Výskyt: svrchní křída v Asii (Mongolsko)
Délka: 2 metry
Oviraptor (zloděj vajec) byl menší theropod co žil na poušti Gobi v Mongolsku. Jméno zloděj vajec mu dali vědco proto že první kostra se našla zároveň s hnízdem a vejce. Paleontologové se tehdy domnívali že vejce patřila Protoceratopsovi a Oviraptor uhynul při jejich loupeži. Podrobnější výzkum ale ukázal že tato vejce patřila Oviraptorovi a že na nich seděl podobně jako dnešní ptáci. Oviraptor byl patrně všežravec mezi jeho stravu mohli patřit měkýši, menší dinosauři a možná i nějaké to dinosauří vejce. Na hlavě měl charakteristický hřebínek ale některé starší ilustrace ho zobrazují bez něj (možná to je příbuzný rod Ingenia). Ve hře Dino crisis 2 a na několika ilustracích loví Oviraptor svou kořist pomocí jedu - pro tuhle odvážnou domněnku ovšem neexistuje jediný důkaz.
Oviraptor
Ve kterém dinoparku ho uvidíme?
Oviraptor je v dinoparcích běžný. Vystavují ho: Plzeň, Bratislava, Rybnik, Zator, Inwald. Také byl vystaven na výstavách v Českých Budějovicích a ve Vídni.
Oviraptor v Plzni

Zamořeno dravci 3/3

7. dubna 2010 v 16:16 Povídky
Žánr: Sci-fi, horor
Postavy:
Postavy

Pokračování z minulého dílu:

Tím podivným úkazem byla tzv. Časová vlna která byla vyvolaná prudkými zasáhy do přírody ke kterým došlo v minulosti. Přehnala se přes město a pokračovala dál. Celé město se ovšem změnilo k nepoznání. Všude vyrostly obrovské stromy a různé popínavé rostliny zcela neznámých druhů a město se změnilo v jeden obrovský prales. Potemnělou oblohu protínal jeden blesk za druhým. Barboru napadlo když tahle vlna tak rychle urychlila evoluci rostlin jistě také zrychlila i evoluci zvířat.
Město po zásahu časové vlny
Dřív než jí na to stačil někdo odpovědět na zasuštělo něco v koruně blízkého stromu a něco se klouzavým letem rychle blížilo směrem k nim. Náhle se ozval výstřel a letící tvor padl v kaluži krve k zemi. Z houští vyšel podivný člověk "Jack Parazon lovec všemožné havěti" představil se. Tiliana ale spíše zaujala mrtvola toho zvířete. Vypadala trochu jako nějaký pták ale chybělo tomu peří a měl také podivně kostnatou hlavu. Ostré zuby jednoznačně poukazovaly na dravce. Starosta Reg věděl o jednom bezpečném místě a nabídl že by se tam mohli schovat. Jack mu řekl ať jdou napřed že ty ptáky zdrží. To už ale ze všech  stromů začali houfně vylétávat tito tvorové. Jack do nich střílel hlava nehlava ale jden z nich se k němu přiblížil ze zadu a "RAF!" Bylo po boji.
Pták z budoucnosti
Tilian, Barbora a starosta Reg mezitím doběhli k velké budově kde se měli schovat. Z hustého porostu se náhle vyřítil další netvor z budoucnosti. Tilian a Barbora po něm stříleli a tvor se skácel s řevem k zemi. Tilian si ho prohlédl a usoudil podle toho že nemá oči a orientuje se pomocí zvuku že se asi vyvinul z netopýra ale ty končetiny má spíš jako opice. Vypadá to že je skvěle přizpůsoben životu v tomhle novém světě. "Budu mu říkat Future predátor". Pak se otočil k Barboře "Ty a starosta se schovejte uvnitř. Já se vrátím zpátky do laboratoře a pokusím se vrátit zpátky v čase a tomule všemu zabránit." Na to nasedl do nedalekého auta a jel pryč. Barbora a starosta vyšli do budovy a zůstali stát jako přilepení. Ve stropní konstrucki sedělo alespoň 15 Future predátorů.
Future predátoři ve stropní konstrukci
Barbora po nich začalo střílet. Jeden z nich se k ní ale přihnal a svou silnou paží ji udeřil tak silně že odletěla několik metrů dál. Na starostu mezitím skočili dva další a úplně ho roztrhali na cucky. Omráčená Barbora sledovala jak se k ním pomalu přibližuje jeden z predátorů. Byl blíž a blíž a pak už jen viděla jeho hrozivé zakřivené zuby a...
Tilian mezitím dorazil k leboratornímu komplexu. Cesta tímhle hustým pralesem udělala ze čtvrthodinové jízdy jízdu téměř hodinovou. Laboratoř byla tak zarostlá že ji v hustém lese ani nemohl najít. Najednou uslyšel dupot. Lesem se k němu prodíral T.rex kterého sem přivezl z pravěké Montany.
Lesem se prodíral T.rex
Tilian se chtěl dát na ústup ale za ním se mezitím otevřela nová anomálie. Tahle byla ovšem nějak poškozená a tak divně blikala. Proto začal střílet na T.rexe a doufal že ho zažene. T.rexe to ale očividně neznepokojovalo a pořád se přibližoval. Tilian už neměl kam utéct. Náhle anomálie tak podivně zařázila a Tilian vtáhla dovnitř a za chvíli se uzavřela. T.rex nechápavě koukal na to kam se ztratila jeho kořist. Z lesa náhle vyskočil Future predátor a přistál mu na zádech. T.rex se ohnal a uchvátil predátora svou tlamou a jediným stiskem mu rozdrtil páteř a začal hodovat. O kousek dál se otevřela další anomálie. Do ní vlezl zvědavý pár Future predátorů. A kam se dostali? : Podívejte se na 6 díl seriálu pravěk útočí.

Novinky v dinoparku Plzeň

4. dubna 2010 v 11:29 Dinoparky
Plzeňský dinopark zahájil novou sezónu a opět do něj přibylo několik nových modelů. Ke dvoum pohyblivým Chasmosaurům přibyl jeden nepohyblivý kolega. O kousek dál jsou dva noví pohybliví Mamenchisauři. Posledním pohyblivým nováčkem je Triceratops se dvěma mláďaty na druhém konci parku. Ze statických novinek zaujmou dvě kostry Pliosaurů poblíž 3D kina, trojice Ornithomimů a kmen stromu s hnízdem a mládětem Pteranodona. V zoologické zahradě pod parkem stále probíhá velká rekonstrukce její spodní části. Druhá část zoo je ale přístupná a tak můžeme obdivovat třeba medvědy, vlky, opice, pštrosy, plazy, domácí zvířata, klokany, tučňáky atd.
Chasmosauři
Hnízdo Pteranodona
Ornithomimus
Kostry Pliosaurů
Mamenchisaurus
Triceratops
Medvěd zblízka
Tučňák

Výstava Doba ledová v Plzni

4. dubna 2010 v 11:15 Výstavy
Až do konce května můžeme v Západočeském muzeu v Plzni vidět zajímavou výstavu s názvem Giganti doby ledové. Jsou tu vystaveni: Mamut, Megaloceros, Smilodon, Glyptodon, Megatrherium, Castoroides (obří bobr), Pratur, srstnatí nosorožci Elasmotherium a Coelodonta, Jeskyní medvěd a pštros Moa. Všechny modely vypadají velice věrně a mají také plno detailů včetně srsti a peří. Tato výstava je raritou protože v Česku není mnoho míst kde můžeme vidět pravěké savce a ptáky. Po skončení v Plzni se tato výstava přesune do Jižní Ameriky.
Glyptodon
Megaloceros
Smilodon - šavlozubý tygr
Obří bobr
Pštros Moa
Elasmotherium
Megatherium
Mamut

Zoo Ohrada - Hluboká

4. dubna 2010 v 11:02 Zoologické zahrady
Tato menší zoo je zaměřená především na Evropskou zvířenu. Nachází se poblíž velkého rybníka takže tu můžeme vidět spousty nejrůznějších vodních ptáků. Od těch běžných jako divoké kachny, labutě a rackové až po tý vzácné a méně obvyklé jako jsou zrzohlávky, morčáci, hoholové, kormoráni a další. Z dalších zvířecích druhů tu jsou medvědi, vlci, rys, daňci, jezevci, mnoho druhů sov a dalších ptáků. Z těch exotických druhů tu jsou klokani, kočkodani, papoušci, různí exotičtí holoubci, psouni atd. Ze zoo je pěkný výhled na zámek Hluboká.
Holoubek chocholatý
Kormoráni a zrzohlávka
Hohol
Jezevec
Puštík
Daněk
Vlk
Pohled na zámek Hluboká
obrazek